Search results for FASA

We've found 3 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching FASA:

Come closer.)
Oh, solo mio (Come talk to me.)

Sah fasa gan
Sah fasa gan
( 2-7, 2-7, 2-7)
Sah fasa gan
(There's a definite feeling buried down.)
lida mot sitt slut
Skall flammor stiga mot himlens fäste

I sorgens timma på sorgens dag, stiger fadern fram
En fridlös fasas verop, som ur dvala
kristi lamm
Nu stiga ohygglig fasa you're gravens kyla mull
Och damm han kommit igen för att slita huvud
Och lem äntligen har RivFader kommit hem

The Web's Largest Resource for

Music, Songs & Lyrics


A Member Of The STANDS4 Network