Search results for kach

We've found 2 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching kach:

Znów wêdrujemy ciep³ym krajem, 
malachitow¹ ³¹k¹ morza. 
Ptaki powrotne umieraj¹ 
wœród pomarañczy na rozdro¿ach. 

Na fioletowoszarych ³¹kach
Kiedy tłum murarzy się rozpłynie
Rozgrzany w łóżkach swoich żon
Ktoś się zanurzy aż po szyję

The Web's Largest Resource for

Music, Songs & Lyrics


A Member Of The STANDS4 Network